Blanche Douglas Hamilton, ‘buitenkrabbels en reisschetsen’

2020-07-28T17:18:16+00:00

6 april t/m 2 juni 2019 in de Rabozaal

In het Noord-Veluws Museum in Nunspeet is van 6 april t/m 2 juni 2019 een selectie te zien uit de ruim 200 tekeningen die Teylers Museum Haarlem eind 2017 aan het Noord-Veluws Museum heeft geschonken. De Engelse kunstenares Blanche Douglas Hamilton (1853-1927) vestigde zich in 1896 of 1897 in het dorpje Elspeet.

De meeste van haar tekeningen laten het landleven op de Veluwe zien, waar zij lang woonde en werkte. Bij mooi weer tekende ze buiten. Veel van haar tekeningen hebben Elspeet als onderwerp: Elspeetse boerderijen met schaapskooien en kudden schapen, Elspeetse kinderen en vrouwen in klederdracht, wolspinnend of bezig bij de waterpomp, interieurs met ‘de haard’ enzovoorts. Maar ook zijn er veel tekeningen van haar reizen in België, Frankrijk en Israël. Douglas Hamilton woonde begin jaren 1890 een tijdje in Dordrecht, waar zij lessen nam van Ronald Larij en zij was o.a. ook werkzaam in het naburige schildersdorp Rijsoord.

Herkomst schenking
De schenking vormde een prachtige verrijking van de collectie Noord-Veluwse kunstenaars van het Noord-Veluws Museum. Een recent gevonden brief van de uit Haarlem afkomstige kunstenares Chrisje van der Willigen aan Ima van Eysinga verklaart de aanwezigheid van deze collectie tekeningen in Teylers Museum. De oom van Chrisje van der Willigen was er beheerder van het Fysisch Kabinet (1864-1878). Van der Willigen verbleef ook jaren lang in Nunspeet, waar zij optrok met Douglas Hamilton en Van Eysinga. Door haar relatie met Teylers Museum stelt zij in de brief voor dat Van Eysinga de collectie tekeningen na het overlijden van de kunstenares in 1927 in dat museum onderbrengt.

Eerdere bruikleen
In Teylers Museum verlieten de tekeningen van de Engelse kunstenares amper het depot. Het Noord-Veluws Museum had in 2015 enkele tekeningen van Blanche Douglas Hamilton in bruikleen van Teylers Museum voor de tentoonstelling Schapenschilders. Ook voor de tentoonstelling Vrouwen Uit de kunst! in 2017-2018 gaf Teylers Museum tekeningen van Douglas Hamilton in bruikleen.

Twee schilderessen
Van het einde van de negentiende eeuw tot in het begin van de twintigste eeuw bezoekt een groot aantal schilders het afgelegen dorpje Elspeet om er naar de natuur te schetsen, te tekenen of te schilderen. De heidevelden met schaapherders, schaapskudden en schaapskooien en de op het land werkende mens met paard of os en de houtakkers in de uitgestrekte bossen zijn inspiratiebronnen voor deze schilders. De meesten van deze schilders zoeken een onderdak bij pension Mouw, of bij hotel Bossenbroek. Voor de winter vertrekken ze weer naar hun riante onderkomens met ruime ateliers in Den Haag of elders.
Slechts twee schilderessen zijn dertig tot veertig jaar `echte’ inwoonsters van Elspeet geweest. De twee heel bijzondere vrouwen, die het zolang uithouden in deze kleine dorpsgemeenschap zijn: Jonkvrouw E.H.J. (Ima) van Eysinga en Miss Blanche Douglas Hamilton.

Overdracht Teylers Museum foto Hilde de Wolf
Douglas Hamilton_Gezicht op de 'Dome of the Rock' op de Tempelberg in Jeruzalem, 1925
Douglas Hamilto 'Dutch trees, Elspeet'

Blanche Douglas Hamilton, ‘buitenkrabbels en reisschetsen’2020-07-28T17:18:16+00:00

Marjolein Bastin – Tekenen is ademen

2020-07-28T18:10:21+00:00

29 september 2018 t/m 17 maart 2019

Ter gelegenheid van het jubileumjaar van Marjolein Bastin (1943) organiseert het Noord-Veluws Museum een grote tentoonstelling van haar originele aquarellen. Marjolein Bastin wordt haar hele leven al gegrepen door de schoonheid van de natuur. Zij brengt met haar schitterende tekeningen al meer dan veertig jaar de natuur dichtbij de mensen, onder andere via haar vaste rubriek in het weekblad Libelle.

Bessen en bottels voor Zwartkopmezen, 2017 Marjolein Bastin

In haar jeugd raakte Marjolein Bastin geïnspireerd door de boeken van natuurbeschermer Jac. P. Thijsse en de Verkade-albumplaatjes. Na de kunstacademie in Arnhem heeft Marjolein Bastin zich toegelegd op illustreren. Geen kunstenaar ging in de jaren zestig naturalistisch tekenen en aquarelleren, maar dat was precies wat Marjolein Bastin wilde: “omdat ik de drang voelde om datgene waar ik zo verrukt van was, niet weg te laten glippen.” Haar liefdevolle observaties van de natuur weet zij zorgvuldig vast te leggen in kleurrijke voorstellingen. Vogel, grasspriet, torretje of boomstam, alles krijgt dezelfde aandacht.

Met de Veluwe heeft zij een speciale band. Ze woont al bijna haar hele leven op de Veluwe, waar ze haar inspiratie vandaan haalt. “Ik voel me hier erg thuis. Het is een rijk gebied waar je van alles kunt zien, ruiken, voelen en meemaken.”

Hoewel Bastins werk internationaal bekend is geworden, zijn de originele aquarellen zelden te zien. Het Noord-Veluws Museum biedt dit najaar de unieke gelegenheid om ruim 120 originele werken van dichtbij te bewonderen. In de tentoonstelling zal er veel nieuw werk van haar hand te zien zijn. Behalve tekeningen zijn ook authentieke spulletjes van de kunstenares te zien, zoals een vogelnestje met eitjes, haar tekenmaterialen en oude (natuur)boekjes van Jac. P. Thijsse.

Marjolein Bastin

Vera de Muis

Voor kinderen is de tentoonstelling een aanrader, want Vera de Muis, een populaire creatie van Marjolein Bastin, is ook te zien in het museum! Bij het Vera de Muishuis hangen meer dan 20 originele Vera de Muistekeningen, die Bastin voor de vele kinderboeken maakte. Je kunt ook zelf gaan tekenen of de speciale Vera de Muiskleurplaten kleuren!

Lezing Nico de Haan

Op donderdag 21 februari 2019 om 20.00 uur (uitverkocht) en dinsdag 12 maart (nog plaatsen beschikbaar) geeft vogelkenner en vogelbeschermer Nico de Haan een lezing over vogels in het Noord-Veluws Museum.

Meer informatie

Bezoek ook de speciaal ingerichte Marjolein Bastin winkel!

Marjolein Bastin Uilen
Marjolein Bastin – Tekenen is ademen2020-07-28T18:10:21+00:00

Meester-Leerling 50 jaar Vrije Academie voor Beeldende Kunst Nunspeet

2020-07-28T17:36:50+00:00

t/m 23 september 2018

In Nunspeet is sprake van een unieke situatie, de academie voor beeldende kunsten en het museum direct aan elkaar gekoppeld. Kunst uit het verleden en het heden, het maken en het kijken, bijna in één gebouw. In 2018 bestaat de Vrije Academie Nunspeet 50 jaar! Ter gelegenheid van het jubileumjaar is er in het museum een overzichtstentoonstelling van kunstenaars-docenten die in de afgelopen 50 jaar les hebben gegeven aan de Vrije Academie. Tegelijk vindt in de academie het interactieve ‘waslijnproject’ plaats, waar de bezoeker (tot en met 28 augustus) de gelegenheid krijgt om zelf als schilder in actie te komen.

De Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet is opgericht in 1968 door een aantal uitvoerend kunstenaars uit Nunspeet en opgezet als een werkplaats voor beeldende kunst. Rond 1900 was Nunspeet een kunstenaarskolonie en tot ver in de 20e eeuw was de omringende natuur voor menig kunstenaar een ware inspiratiebron. Toen de toeloop van kunstenaars – mede door de ontwikkelingen in de moderne kunst – naar dit gebied minder werd, besloot een aantal van hen een “kunstschool” voor volwassenen op te richten, om zo meer mensen te interesseren voor de schone kunsten. Deze school vond onderdak in het oude schoolgebouw aan de Stationslaan. Jaarlijks nemen bijna 300 mensen deel aan lessen schilderen, beeldhouwen of academisch tekenen en schilderen om zo hun kunstzinnige aanleg verder te ontwikkelen, onder leiding van ervaren uitvoerend kunstenaars–docenten.

In de verrassende tentoonstelling is werk te zien van de oprichters Jaap Hiddink, Cor Vrendenberg, Guus Sundermeijer, Jos Lussenburg en Chris ten Bruggen Kate, maar ook van de latere opvolgers zoals Robert Bosari, Ingeborg ten Hoopen, Linda Verkaaik én van de huidige kunstenaars-docenten van de Vrije Academie. Om 50 jaar lesgeven in beeld te brengen hebben een aantal ‘meesters’ een gecertificeerde leerling gekozen, waarvan ook werk te zien is in deze tentoonstelling.

Lees meer over het ‘Waslijn’ project tijdens deze tentoonstelling.

Meester-Leerling boek

Speciaal bij deze jubileumtentoonstelling is een boeiende en rijk geïllustreerde publicatie ‘Meester-Leerling. 50 jaar Vrije Academie Nunspeet’ verschenenē

Uitgeverij Nunspeet

Eindredactie: Monique van Loozenoord

Vormgeving: Anthea Simmonds

Het boek is in de Museumwinkel verkrijgbaar voor  € 19,95.

De jubileumexpositie is mogelijk gemaakt mede dankzij substantiële financiële bijdragen van het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet en de Adriana Hoogenboom Stichting. De bij de expositie behorende uitgave is mede mogelijk gemaakt door het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet.

Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet

Adriana Hoogenboom stichting

Meester-Leerling. 50 jaar vrije Academie Nunspeet
Meester-Leerling 50 jaar Vrije Academie voor Beeldende Kunst Nunspeet2020-07-28T17:36:50+00:00

Jonge makers exposeren in het Noord-Veluws Museum

2020-07-28T18:04:41+00:00

18 januari t/m 3 februari 2019

Het Nuborgh College Veluvine en het Noord-Veluws Museum werken voor het eerst samen aan een heel bijzonder kunst-educatief pilotproject. Na een museumbezoek met opdrachten zijn de leerlingen van de VT24 klas geïnspireerd door de schilderijen in het museum op school aan de slag gegaan. Daarbij is ook de Stichting Nunspeetse School betrokken. De kunstenaars Ingrid Slaa, Nella Karreman en Aartje van Geenen gaven een presentatie in de les beeldende vorming over hun werk en inspiratie.

De kunstwerken van de leerlingen worden gedurende twee weken geëxposeerd in het Noord-Veluws Museum in de presentatie over het kunstenaarsdorp op de bovenverdieping. Na deze pilot gaan we ervoor zorgen dat dit een vast onderdeel van het lesprogramma in het Nuborgh College Veluvine en van het Noord-Veluws Museum wordt.

Kunstenaar en docent Ewa Maziarz sluit een onderdeel van haar Master Kunsteducatie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht af met het ontwerpen van dit bijzonder samenwerkingsproject in Nunspeet.

Op 18 januari wordt de expositie van tekeningen, beelden, maquettes, foto’s en schilderijen, gemaakt door de VT24 klas, officieel geopend door Wethouder van Cultuur dhr. Gert van den Berg.

Jonge makers exposeren in het Noord-Veluws Museum
Jonge makers exposeren in het Noord-Veluws Museum2020-07-28T18:04:41+00:00

Eindpresentatie gecertificeerden van de Vrije Academie Nunspeet 2018

2020-07-27T15:29:16+00:00

26 mei t/m 2 september 2018

Als afsluiting van hun opleiding presenteren vier gecertificeerde kunstenaars hun werk in de Rabozaal van het Noord-Veluws Museum.

Marjan Wijnholds-Dost laat in een serie symbolisch-realistische schilderijen haar visie op de Schepping zien. Deliana Jansen-Meurs exposeert vijf realistisch geschilderde portretten van mensen in verschillende levensfases. Nanda Vlaming-Smit toont haar serie schilderijen ‘De Zee, een wereld van Licht, Kleur en Atmosfeer!’.

Greet Tamminga behaalt haar eindcertificaat bij docent Gerben Koldijk met een serie dynamische schilderijen over dans. Deliana Jansen-Meurs, Nanda Vlaming-Smit en Marjan Wijnholds-Dost behaalden hun eindcertificaat Academisch tekenen en schilderen bij docent Serob Darbinian.


De gecertificeerden, van links naar rechts: Nanda Vlaming, Greet Tamminga, Marjan Wijnholds en Deliana Jansen

Eindpresentatie gecertificeerden van de Vrije Academie Nunspeet 20182020-07-27T15:29:16+00:00

Lancering website Piet Bruins

2020-07-27T15:30:09+00:00

In samenwerking met het Noord-Veluws Museum, wordt op vrijdag 18 mei 2018 de nieuwe website van Piet Bruins (1929-2014), kunstschilder uit Nunspeet, gelanceerd.

Op de website wordt u meegenomen in zijn werken en wordt er teruggekeken op wie hij was en waar hij voor stond.

Vanaf zaterdag 19 t/m woensdag 23 mei zijn er een aantal werken van Piet Bruins in de Rabozaal van het museum te bekijken.

Begin jaren ’60 verhuist Piet Bruins met zijn gezin naar Nunspeet. Piet Bruins behoort tot de groep kunstenaars die de Vrije Academie voor de Kunsten in Nunspeet opricht. Als docent tekenen en schilderen werkt hij op het Centrum voor kunstzinnige vorming te Harderwijk en geeft hij tekenlessen aan de Scholengemeenschap ’t Slingerbos in Harderwijk. Later is hij initiatiefnemer van de Harderwijkse kunstenaarsgroep Tragant. Piet Bruins was succesvol als aquarellist en bleef zijn hele leven experimenteren met nieuwe technieken en nieuwe materialen. Dat resulteerde in zijn latere leven in de voor hem typerende werken in gouache met Bijbelse figuren en landschappen die hij opbouwde met lijnen en felgekleurde vlakken.

Quote van Piet Bruins:
“Geen enkel materiaal mag met geringschatting worden benaderd. Ieder materiaal heeft zijn eigen kracht en bekoring. Echter ook haar eigen nukken. Om daar achter te komen en die te overwinnen geeft oneindig veel voldoening”.

Lancering website Piet Bruins2020-07-27T15:30:09+00:00

Licht op landschap – kunstenaarskolonies in België

2020-07-27T15:30:55+00:00

Kunstenaarskolonies in België

Noord-Veluws Museum, 10 maart t/m 3 juni 2018

Alphonse Asselbergs_Printemps Brabant_ Lente in Brabant_ca 1880-1885_Olieverf 80x100 cm (Coll Barat-Venker)

Alphonse Asselbergs Printemps Brabant Lente in Brabant ca 1880-1885 Olieverf 80×100 cm (Coll Barat-Venker)

België is als buurland een geliefde vakantiebestemming voor een wandelvakantie in de Ardennen of een hotel aan de kust. Minder bekend is dat in 19e-eeuws België veel kunstenaars actief waren in kunstenaarskolonies. Het Noord-Veluws Museum, waar men de schilderijen van de kunstenaarskolonie rond Nunspeet kan bewonderen, biedt in de komende tentoonstelling een uitgebreide verkenning van de kunstenaarskolonies in België.

De bezoeker maakt een tocht door het gevarieerde landschap van België aan de hand van diverse kunstenaarskolonies. Vanuit Anseremme in de Ardennen naar het Zoniënwoud bij Tervuren, naar de heide rond Kalmthout en de Limburgse Kempen met zijn moerassen rond Genk, om via het weidse rivierenlandschap van Schelde en Dender van Dendermonde af te dalen naar de kust waar Knokke en Heist liggen. De tentoonstelling geeft een unieke kans om de Belgische realisten en impressionisten, zoals Hippolyte Boulenger, Joseph Coosemans, Alphonse Asselbergs, Louis Dubois, Isidore Verheyden, Theodore Baron, Lucien Frank en Guillaume Vogels in Nederland te kunnen (her)ontdekken.

Het Noord-Veluws Museum laat een prachtige selectie zien van bijzondere werken uit de privécollectie Barat-Venker, beheerd door Bruno Barat, kunsthistoricus en galeriehouder. De tentoonstelling toont het eigen karakter van de verschillende kunstenaarskolonies, die in de tweede helft van de 19e eeuw zo’n enorme invloed op het Europese kunstleven hebben uitgeoefend.

Victor Fontaine (1837-1884), Twee schilders aan het werk_Olieverf op paneel 45,5 x 47,8 cm (Coll. Barat-Venker)

Victor Fontaine (1837-1884), Twee schilders aan het werk Olieverf op paneel 45,5 x 47,8 cm (Coll. Barat-Venker)

De kunstenaarskolonie is een 19e-eeuws verschijnsel dat zich vanuit Barbizon bij Parijs in Frankrijk over heel Europa verspreidde. Deze oorden speelden een grote rol in de toenmalige avant-garde van realisten. De kunstenaars verzetten zich tegen de ouderwetse historieschilderkunst en streefden naar de weergave van het ‘natuurlijke’ licht. Zij trokken de vrije natuur in om er te schetsen en ‘en plein air’ te schilderen. Er ontwikkelde zich een totaal nieuwe opvatting over het schilderen. In de jaren 1870-1880 zien we de overgang naar het impressionisme, waarbij de wisselende lichtschakeringen in losse toetsen op het doek werden vastgelegd.

Kijk hier voor de Lezing over Barbizon, de kunstenaarskolonie bij Parijs op 28 maart 2018.

Kijk hier voor de Lezing Genck, station d’artistes (1840-1940) op 25 april 2018.

Licht op landschap – kunstenaarskolonies in België2020-07-27T15:30:55+00:00

Schenkingen aan het Noord-Veluws Museum

2020-07-27T15:31:35+00:00

Schenkingen aan het Noord-Veluws Museum 2014-2017

Rabozaal van 3 februari t/m 21 mei 2018

Ben Viegers, Bloemenvaas Schenking Erfmann-van EsSinds de opening van het Noord-Veluws Museum in 2014 heeft het museum vele genereuze schenkingen van particulieren en instellingen ontvangen. Ter viering van deze verrijking van de museumcollectie is er in de Rabozaal van het museum een expositie samengesteld uit de diverse schenkingen.

Voor de collectie verzamelt het Noord-Veluws Museum schilderijen en tekeningen, gemaakt door kunstenaars die nieuwe inspiratie vonden in deze regio. Het museum richt zich met name op de periode 1880-1950, maar ook recentere werken van kunstenaars die in Nunspeet en omgeving werkten kunnen worden verworven. De geschonken werken in de expositie sluiten goed aan bij het collectiebeleid. Er is werk te zien van Chris ten Bruggen Kate, Ben Viegers, Wim de Groot, Blanche Douglas Hamilton, Ima van Eysinga, Jaap Hiddink, Piet Bruins en Andries van der Beek.

Andries van der Beek Oude beuk Schenking kunstenaarDe motivatie voor de schenkingen aan het museum is vaak dat deze werken dan weer zichtbaar worden voor publiek. Want kunst moet gezien worden. Onlangs heeft het Noord-Veluws Museum van Teylers Museum een bijzondere en omvangrijke schenking van tekeningen van Blanche Douglas Hamilton (1853-1927) ontvangen. Een paar originele tekeningen zullen geëxposeerd worden en een groot aantal van haar tekeningen zal op een beeldscherm te zien zijn.

Vanaf zaterdag 3 februari 2018 is deze expositie in het Noord-Veluws Museum te bewonderen. Bovendien presenteren wij de nieuwe museumverlichting in onze Rabozaal, die in z’n geheel gefinancierd is door een fantastische gulle gift van de Stichting voorheen C.A.I. Nunspeet.

Schenkingen aan het Noord-Veluws Museum2020-07-27T15:31:35+00:00

Vrouwen, Uit de kunst!

2020-07-28T18:12:08+00:00

Museumzaal begane grond

Kunstenaressen op de noordelijke Veluwe 1880-1950
Noord-Veluws Museum, 2 september 2017 t/m 4 maart 2018

Vanaf 1880 komen vele kunstschilders naar de ongerepte noordelijke Veluwe. In eerste instantie lijken het alleen mannelijke kunstenaars te zijn. Minder bekend is dat ook vrouwen in deze omgeving als kunstenaar actief zijn geweest. Het is een periode waarin steeds meer vrouwen het penseel ter hand nemen om als kunstenaar van te leven. Veel van hen hebben een opleiding gevolgd aan de academies van beeldende kunsten in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Andere vrouwen gaan in de leer bij een kunstenaar of gaan zelfs naar Antwerpen of Parijs voor hun opleiding. Bijzonder is de opleiding van Kitty van der Mijll Dekker; zij studeert in 1929-1932 aan het Bauhaus in Dessau. Daarna vestigt zij haar handweverij De Wipstrik in Nunspeet.

Vrouwen Uit de kunst!Vrouwen Uit de kunst!In de periode 1880-1950 werken zeker vijfenvijftig vrouwelijke kunstenaars voor kortere of langere tijd op de Noordwest Veluwe. Van het leven en werk deze vrouwen is nog weinig bekend. Deze tentoonstelling wil daar verandering in brengen! In de tentoonstelling wordt een grote diversiteit aan kunstwerken gepresenteerd van Anna Kerling (1862-1955), Anna Lehmann (1876-1956), Sientje Mesdag-van Houten (1834-1909), Blanche Douglas Hamilton (1853-1927), Ima van Eysinga (1881-1958), Marie Wandscheer (1856-1936), Hedwig Kleintjes-van Osselen (1871-1936), Stans Balwé (1863-1954), Chrisje van der Willigen (1850-1931), Suze Robertson (1855-1922), Meta Cohen Gosschalk (1877-1913), Aletta van Thol-Ruijsch (1860-1930), Kitty van der Mijll Dekker (1908-1994), Jo Koster (1868-1944), Guusje Sundermeijer (1923) en Gaby Bovelander (1931). De tentoonstelling vormt een ware ontdekkingsreis langs het werk van deze zestien vrouwen in de kunst.

De tentoonstelling laat zien dat vrouwen in die tijd niet alleen fijnzinnige bloemstillevens schilderen. Niet alleen lieve gezichtjes, maar ook karaktervolle portretten. Zij trekken ook naar buiten en maken hun eigen weergave van landschappen, dorpen en stadsgezichten en van mensen aan het dagelijks werk.

Vrouwen Uit de kunst!De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door vele bruiklenen uit particuliere collecties en van musea, zoals Teylers Museum, Singer Laren, TextielMuseum, Zuiderzeemuseum en Groninger Museum. Bij de tentoonstelling verschijnt een speciale uitgave over de zestien kunstenaressen. De uitgave van Van Spijk-Rekafa Publishers bv is verkrijgbaar voor € 12,50 in de museumwinkel.

Vrouwen Uit de kunst!

Vrouwen, Uit de kunst!2020-07-28T18:12:08+00:00

Expositie van bronzen in de Herman van Reezaal

2020-07-27T15:36:18+00:00
Expositie van bronzen in de Herman van Reezaal

Ter gelegenheid van het 100e sterfjaar van Charles van Wijk zijn er nog tot en met 27 mei 2018 zeventien bronzen sculpturen van zijn hand te zien.

Charles van Wijk (1875-1917) Impressionist in brons

Van de vele kunstenaars die rond 1900 in Elspeet en Nunspeet werken is Charles van Wijk de enige beeldhouwer. Aangespoord door kunstschilders Van der Weele en Ter Meulen komt Van Wijk in 1895 in deze omgeving werken. Hier kan hij zijn modellen ‘en plein air’ bestuderen. Samen met de schilders trekt hij de bossen in en de heide op om de werkende boeren ter plaatse in klei te modelleren. Net zoals de Haagse school schilders werkt hij zo in een impressionistisch-realistische stijl. De plastieken in brons van de herder, een sprokkelende vrouw of een korenmaaier laten zien dat Van Wijk oog had voor de mensen, hun uitdrukkingen en gebaren. Charles van Wijk was als zoon van een bronsgieter één van de weinige beeldhouwers die zelf de kunst van het brons gieten optimaal beheerste.

Ter gelegenheid van het 100e sterfjaar van Charles van Wijk zijn er van 1 oktober 2017 t/m 27 mei 2018 zeventien bronzen van zijn hand te zien in de Herman van Reezaal van het Noord-Veluws Museum. De bronzen vormen een interessante en mooie aanvulling op de schilderkunst van tijdgenoten en vrienden van Charles van Wijk, zoals Ter Meulen, Steelink en Van der Weele. Het beeld ‘Naar huis’ (1895) laat twee figuren zien die na gedane arbeid met hun gereedschappen naar huis terugkeren. De groep werd in Pulchri Studio in Den Haag in 1895 tentoongesteld onder de titel: ‘Terugkeer van den arbeid’, Elspeet’.

Beelden Charles van Wijk Naar huisKorenmaaier

Expositie van bronzen in de Herman van Reezaal2020-07-27T15:36:18+00:00
Ga naar de bovenkant