EDUCATIE

Het Noord Veluws Museum biedt samen met de Vrije Academie Nunspeet een kunst- en cultuur educatiepakket aan, met een doorgaande lijn voor de groepen 3 t/m 8 van het primaire onderwijs. Er zijn 3 lessenseries, afgestemd op de verschillende leeftijdsfasen (groep 3 / 4, groep 5 / 6 en groep 7 / 8).

De lesserie kan worden ingepland in het meerjaren schoolplan, zodat alle kinderen in de basisschool 3 keer kennismaken met een specifiek facet van kunst en cultuur in het Noord Veluws Museum.

Vilten en schilderen als Chris ten Bruggen Kate

De opbouw van elke lessenserie is als volgt:
Les 1: Een voorbereidende les, die in de school door de leerkracht wordt gegeven, met materiaal en ideeën die door het Noord Veluws Museum en Vrije Academie worden aangeboden. Hoewel dit weinig extra inspanning van de leerkracht hoeft te vergen, kan deze les, indien gewenst, door een medewerker van het Noord Veluws Museum (als gastdocent) worden gegeven.

Les 2: Een bezoek aan het Noord Veluws Museum, waar de kinderen onder leiding van een medewerker van het museum kennis maken met specifieke aspecten van kunst en cultuur.

Les 3: Aansluitend op dit bezoek wordt onder leiding van een kunstenaar/docent van de Vrije Academie (dat in het naastgelegen oude schoolgebouw gevestigd is), een creatieve verwerking gemaakt, die aansluit bij de ervaring die in het museum is opgedaan.

Over de thema’s die wij aanreiken in de lespakketten kunt u hieronder verder lezen onder de knop Basisonderwijs. Daarnaast zijn er ook schoolbezoeken op maat mogelijk.

Voor de jonge bezoekers van het Noord Veluws Museum is een gratis boekje met kijkopdrachten verkrijgbaar bij de receptie. Geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar.

Educatie Noord-Veluws Museum groep 5-6