In 1805 liet Jan Hendrik dit huis met beltoren bouwen.

Door de week woonde de familie in Elburg waar Rauwenhoff burgemeester was. Vanaf de weg zien we het Oude Huis boven ’t Stekje uitsteken. Daarmee was het toezicht op het huis goed geregeld gedurende de maan-den dat de familie niet op Tongeren was. De opzichter woonde in de boerderij. Hij was een van de waards- en werklieden van Tongeren. Hun taak omvatte onder meer:

‘HUIS EN MEUBELEN ZINDELIJK HOUDEN, DE HOVEN EN VERDERE BEPLANTINGEN TE BEARBEIDEN, AANTE-KENING TE HOUDEN VAN HET KOMEN EN GAAN DER ARBEIDERS, EN ALLE MOGELIJKE TOEVERZICHT OP ALLE DINGEN TE HEBBEN, EN IN ALLES ONZEN INTEREST EN VOORDEEL ZODANIG TE BEHARTIGEN ALS GETROUWE WAARDSLIEDEN VERPLICHT EN SCHULDIG ZIN TE DOEN’.

We lopen door over de Le Chevalierlaan tot de Rauwenhoffweg.

Rechtsaf de Rauwenhoffweg in. Ter hoogte van het Boschhuis kikt u prachtig de Grote Allee in die deel uitmaakt van het Parkbos. Later tidens de wandeling lopen we weer over de Grote Allee. Nu gaan we rechtdoor en we nemen het eerstvolgende bospad naar rechts. Dan het eerste pad naar links waar we recht op een monumentale eik af lopen (3).