Het boek STIL, Leven en werk van Chris ten Bruggen Kate (1920-2003) is in 2013 verschenen naar aanleiding van de tentoonstelling in het Museum Elburg en het Voerman Museum Hattem.
Naast een selectie uit zijn omvangrijke oeuvre bevat dit boek een biografische schets, een kunsthistorische beschouwing en opgetekende ervaringen van collega’s en vrienden.
Het rijk geïllustreerde boek met teksten van Aart Vierhout, Margaretha Coornstra en Linda Trip is voor € 24,50 te koop in de museumwinkel.

Chris ten Bruggen Kate