Steun het museum

Blanche Douglas HamiltonDe Stichting Vrienden van het Noord-Veluws Museum heeft als hoofddoel sponsors en donoren te werven voor de instandhouding, het beheer en de aanschaf van de museumcollectie.

Daarnaast levert de Stichting een bijdrage aan het verzamelen, onderzoeken en bevorderen van beeldende kunst op de Noord-Veluwe. Aan deze doelstelling wordt inhoud gegeven door:

  • fondsenwerving voor het Noord-Veluws Museum;
  • ondersteuning bij het uitgeven van boeken;
  • organiseren van lezingen;
  • sponsoring van exposities;
  • ondersteunen en stimuleren van hedendaagse beeldende kunst door een ontmoetingsplaats te bieden (Kunstenaarssoos) en het organiseren van verkoop-exposities;
  • educatie.

Er zijn diverse mogelijkheden om (de Stichting Vrienden van) het Noord-Veluws Museum te steunen:

KLEIN BEDRAG, GROOT GEBAAR

Tijdens de huidige coronacrisis heeft de cultuursector het bijzonder moeilijk. Dat geldt ook voor de Nederlandse musea, in het bijzonder de kleinere musea. Daarom is elke vorm van financiële steun van harte welkom.
Stort je/uw bijdrage op de bankrekening van Stichting Vrienden van het Noord-Veluws Museum te Nunspeet,
NL80 RABO 0161 1900 14, o.v.v. ‘museumsteun in coronatijd’. Heel veel dank!!

 

VRIEND WORDEN

Door middel van een donatie van minimaal € 35,- per jaar, heeft u gedurende het hele jaar vrije toegang tot het museum. U wordt uitgenodigd voor lezingen en openingen van nieuwe tentoonstellingen; u krijgt korting op publicaties en lezingen.

Aanmelden kan via de doorlopende machtiging Noord-Veluws Museum. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar Noord-Veluws Museum, Stationslaan 28a 8071 MC, Nunspeet.

 

ZAKENVRIEND WORDEN

Dit houdt in dat u toegangskaarten voor uw klanten kunt reserveren; uw klant-presentaties in het auditorium kunt houden, eventueel gevolgd door een rondleiding in ons museum, projecten kunt sponsoren, etc. Wij leveren u maatwerk.

 

SPONSOR WORDEN

U kunt uw betrokkenheid bij het museum kenbaar maken door ons te sponsoren. Dit kan vanaf € 5000,-. Wij verheugen ons op een kennismaking met u. Bekijk wie sponsor van het Noord-Veluws Museum is.

 

SPONSORING, DONATIES EN DE FISCUS

ANBI Status Noord-Veluws MuseumSponsoring en giften brengen belastingvoordeel met zich mee. Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een eenmalige schenking of een periodieke schenking verdeeld over minimaal vijf jaar is geheel of gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De Rijksoverheid stimuleert een gift aan een culturele ANBI door extra aftrek. U mag deze gift verhogen met 25%; voor de verhoging geldt een maximum van € 1.250,-. (meer details www.belastingdienst.nl)

 

Voor bedrijven zijn er lidmaatschappen op maat mogelijk. Neem contact op met Erik Stotijn, directeur van het Noord-Veluws Museum voor meer informatie.

 

Sponsoren


Bekijk wie sponsor zijn van het Noord-Veluws Museum.


Meer informatie