STEUN IN CORONA-TIJD: KLEIN BEDRAG, GROOT GEBAAR

Tijdens de huidige coronacrisis heeft de cultuursector het bijzonder moeilijk. Dat geldt in het bijzonder voor de kleinere Nederlandse musea. Daarom is elke vorm van financiële steun van harte welkom.
Stort een bijdrage op de bankrekening van Stichting Vrienden van het Noord-Veluws Museum te Nunspeet, NL80 RABO 0161 1900 14, o.v.v. ‘museumsteun in coronatijd’. Heel veel dank!!

VRIEND WORDEN VAN HET NOORD-VELUWS MUSEUM

U kunt natuurlijk ook gewoon Vriend worden van het Noord-Veluws Museum. De Stichting Vrienden van het Noord-Veluws Museum heeft als doel het werven en behouden van donateurs, die wij Vrienden noemen, en sponsoren, ten behoeve van de instandhouding van het Noord-Veluws Museum in Nunspeet. De vrienden van het museum ontvangen regelmatig de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van actuele museumzaken.

Verder geeft de vriendenstichting ondersteuning bij het uitgeven van boeken, het organiseren van lezingen en museumconcerten. Ook kan ze exposities en projecten sponsoren en educatie ondersteunen en stimuleren, meestal in samenwerking met het Noord-Veluws Museum zelf, de Stichting De Nunspeetse School (DNS) en/of de Vrije Academie Nunspeet (VAN).

HOE VRIEND WORDEN

Afhankelijk van wat u te besteden heeft, wordt u Vriend met een of meer sterren.

Een ster vriend

Al voor een bedrag van minimaal € 35,- per jaar kunt u Vriend worden; partners die samen Vriend worden, betalen minimaal € 60,- per jaar.

Als Vriend hebt u gedurende het hele jaar vrije toegang tot het museum, wordt u uitgenodigd voor openingen van nieuwe tentoonstellingen, krijgt u een rondleiding bij één nieuwe tentoonstelling en minimaal één keer per jaar een uitnodiging voor een lezing.

Twee sterren vriend

Hebt u wat meer te besteden, word dan Vriend voor minimaal € 100,- per jaar. Naast de voordelen van een Vriend met 1 ster, krijgt u een rondleiding bij álle nieuwe tentoonstellingen, en mag u in de Paasvakantieweek en de Herfstvakantieweek maximaal vier familieleden of kennissen gratis meenemen naar het museum.

Drie sterren vriend

Wordt u Vriend voor minimaal € 250,- per jaar dan heeft u naast de hiervoor genoemde zaken, ook één keer per jaar met maximaal acht personen toegang tot het museum.

AANMELDING

Aanmelding als Vriend kan via de doorlopende machtiging Noord-Veluws Museum. Klik op de foto hiernaast om deze groter te bekijken.
Of download het formulier.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

Stichting Vrienden van het Noord-Veluws Museum,

Stationslaan 28A,

8071 CM  Nunspeet.

GIFTEN EN DE FISCUS

Giften (zoals donaties) brengen belastingvoordeel met zich mee. Onze Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een eenmalige schenking of een periodieke schenking verdeeld over minimaal vijf jaar, is geheel of gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Rijksoverheid stimuleert een gift aan een culturele ANBI door extra aftrek. U mag deze gift verhogen met 25%; voor de verhoging geldt een maximum van € 1.250,- (meer details op www.belastingdienst.nl).

SPONSORING / ZAKENVRIEND

U kunt uw betrokkenheid bij het museum kenbaar maken door ons te sponsoren en voor bedrijven zijn er lidmaatschappen op maat mogelijk. Neem contact op met de directeur van het Noord-Veluws Museum voor meer informatie.