Sponsorovereenkomst met Rabobank Noord Veluwe

Op 23 oktober 2014 tekenden, onder het toeziend oog van het museumbestuur, Gerrit Wielink, directievoorzitter Rabobank Noord Veluwe en Erik Stotijn, directeur Noord-Veluws Museum gezamenlijk een sponsorcontract voor de periode van drie jaar. Vanaf de opening draagt de Rabobank Noord Veluwe het museum een warm hart toe met een stevige financiële injectie. Daarom draagt het auditorium van het museum dan ook de naam Rabozaal.

Voor een nieuwe sponsorperiode van drie jaar, 2017 t/m 2019, tekenden beide organisaties op vrijdag 15 september j.l. om 13.00 uur in het Noord-Veluws Museum wederom een sponsorovereenkomst. In totaal is er een bedrag mee gemoeid van € 30.000,00, inclusief een geoormerkte financiële bijdrage aan elke grote thematentoonstelling in het museum van € 2.500,00.

De Rabobank Noord Veluwe is blij met de aanwezigheid van zo’n belangwekkende culturele voorziening in Nunspeet. Vanzelfsprekend is het Noord-Veluws Museum uiterst content met een financiële instelling als de Rabobank Noord Veluwe, die oog heeft voor cultuur en cultureel ondernemerschap.