Steun het museum

KLEIN BEDRAG, GROOT GEBAAR

Tijdens de huidige coronacrisis heeft de cultuursector het moeilijk. Dat geldt ook voor de Nederlandse musea, in het bijzonder de kleinere musea. Daarom is elke vorm van financiële steun van harte welkom.

Stort je/uw bijdrage op de bankrekening van Stichting Vrienden van het Noord-Veluws Museum Nunspeet,
NL80 RABO 0161 1900 14, o.v.v. ‘museumsteun in coronatijd’.

Heel veel dank!!