Collectie Informatie

De collectie van het museum bestaat vooralsnog uit de collectie van Herman van Ree, aangevuld met enkele schenkingen en langdurige bruiklenen. De collectie bevat werken van kunstenaars als Jan van Vuuren, Herman van der Weele, Willy Martens, Arthur Briët, Edzard Koning, Irma van Eijsinga, Ben Viegers, Adriaan Keus, Jos Lussenburg, Hendrik Verburg, Jaap Hiddink, Piet Bruins, Cor Vrendenberg en Chris Ten Bruggen Kate.

 

De collectie wordt digitaal ontsloten via www.collectiegelderland.nl. Het streven is dat de collectiegegevens met afbeeldingen in 2019 volledig via Collectie Gelderland zijn te raadplegen.

 

Collectie uitbreiden

Het is de bedoeling dat de collectie groeit door aankopen, schenkingen en bruiklenen.

Voor de collectie richt het museum zich met name op de periode 1880-1950, maar ook recentere werken van kunstenaars uit Nunspeet en omgeving worden verworven.

Daarnaast wil het Noord-Veluws Museum graag informatie verzamelen over waar welke objecten binnen het verzamel- en presentatiebeleid zich bevinden.